صفحه نخست

سایت تهران جدیدانگیزه ما چیست؟


سازمان سپند به منافع ملی ایران ضربه میزند!  

سپند که در حقیقت ادامه فعالیتهای پروژه آماد است، یک سازمان فاسد بوده که باعث حیف و میل بیت المال مملکت میشود. فعالیت و برنامه های این سازمان باعث اعمال تحریم های اقتصادی بسیاری بر ایران شده، کشور را از جامعه جهانی دور نموده و در واقع به بدخواهان ایران خدمت میکند. 

کارکنان سپند میتوانند به ملت و کشور ایران خدمت های بسیار عظیمی داشته باشند. این مهم مستلزم این است که معلومات و استعدادهای خود را صرف پیشرفت علم و صنعت برای آبادانی کشور کنند. 

متاسفانه کارکنان سپند با پشت کردن به منافع ملی به بازیچه ای در دست رژیم تبدیل شده و عملا به سپند حق حیات اعطا میکنند. 

هدف ما چیست؟

قصد ما پرده برداری از هویت کارکنان سپند و اقدام علیه آنها از طریق کانال ها و راه های مختلف است، از جمله اقدامات قضائی و اقتصادی نزد سازمان های بین المللی و نهاد های علمی و دانشگاهی در اقصی نقاط جهان.

به ما کمک کنید تا جلوی سپند را بگیریم!

ما هر یک از شما عزیزان که اطلاعاتی در مورد کارکنان سپند دارید را دعوت میکنیم که برای ما ایمیلی به این آدرس info@suspnded.org ارسال کنید و رسیدگی امور را به دست ما بسپارید. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.