فهرست اسامی

امید خیاط
پژوهشگر در امور پرتوی


خسرو کشن زارع
مسئول ایمنی آزمایشات مواد شدیدالانفجار

در تصویر:  خسرو کشن زارع  در سمت چپ و مجتبی داداش نژاد در سمت راست در حال آزمایشات انفجاری در زمان طرح هسته ای نظامی آماد 

 خسرو کشن زارع  در مرکز تصویر در زمان طرح هسته ای نظامی آمادسید علی اصغر هاشمی تبار
کارشناس مواد شدیدالانفجار و تستهای انفجاری
شماره گذرنامه - A30439933

سعید وکیلی 
کارشناس آزمایشات مواد شدیدالانفجار


 در تصاویر:  سعید وکیلی در حال جستجوی اماکن برگزیده جهت آزمایشات در طرح هسته ای نظامی آماداحمد حقیقت طلب 
کارشناس محاسبات نوترونی


در تصویر: احمد حقیقت طلب در حال جستجوی اماکن برگزیده جهت آزمایشات در طرح هسته ای نظامی آماد 

محمد جواد صفری 
مدیر و کارشناس محاسبات پرتوی
شماره گذرنامه - G9345199

غلامرضا اطاعتی
مدیر و کارشناس امور پرتوی و نوترونی 


محمدرضا مهدی پور
متخصص مکانیک و کارشناس محاسبات و مدیر در زمینه مواد شدیدالانفجار


آدرس: تهران - میدان نوبنیاد، شهرک شهید چمران، بلوک 1
کارشناس  اندازه گیری آزمایشات مواد منفجره

در تصویر: محمد رضا مهدی پور در زمان طرح هسته ای نظامی آماد

سعید خاتمی مازگر
طراحی تسلیحات
آدرس: تهران، فرجام، پلاک401

کاوه رضی
طراحی تسلیحات
شماره ملی - 1552847357

طاهره اثباتی 
پژوهشگر در امور پرتوی
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان علی حسینی، کوچه 11 پلاک 12 

محمد سبزیان
پژوهشگر در اموراستتارآزمایشات 
آدرس:  تهران، شهرک شاهد، کوچه 5 پلاک 16 

مجتبی پورجعفری
طراحی تسلیحات 
آدرس: خیابان حافظ کوچه غلمستان 2 پلاک 23

محسن روح بخش
طراحی تسلیحات 
شماره گذرنامه - U41646686

محسن روشن
پژوهشگر در امور پرتوی
شماره گذرنامه - U47087070

حامد روحی
پژوهشگر در امور پرتوی
آدرس: ساری کوی امام حسین کوچه وحدت 12

رضا بذل دوست
پژوهشگر در امور پرتوی
شماره ملی - 82155704

سیده آمنه حسینی
مدیریت در گروه مواد شدیدالانفجار
آدرس: قائمشهر خیابان جویبار کوچه شهید رجائی

سید حمید کاشی
پژوهشگر در امور پرتوی
شماره ملی - 76968561

سید مهدی موسوی ایرائی
پژوهشگر مواد شدیدالانفجار 
شماره گذرنامه - X42272142

سیده زهرا موسوی
پژوهشگر مواد شدیدالانفجار 
شماره گذرنامه - L42346905

عبدالحسین خسروزاده
پژوهشگر مواد شدیدالانفجار 
آدرس: تهران، خیابان فلسطین، کوچه نور، پلاک 1 

احسان مرادیان بجستانی 
پژوهشگر در اموراستتارآزمایشات 
آدرس: تهران، خیابان رضا رجبی کوچه قائمی پلاک 25 

سیده فاطمه ابراهیم نژاد
پژوهشگر در امور پرتوی
شماره ملی - 4999863375

مرضیه جعفریان
طراحی تسلیحات 
آدرس: تهرانپارس،بلوارمطهری، کوچه شهیدسلماسی، پلاک 36

سید حمید سید مراغه ای
پژوهشگر مواد
شماره ملی - 80183557

مهدیه بنی سعید
طراحی تسلیحات 
آدرس: تهران، دیباجی شمالی، خیابان محمود نوریان، کوچه پیرنیا،پلاک 8

ميثم فلاحتی
پژوهشگر در امور پرتوی
آدرس: بابلسر، خیابان امام خميني، کوچه شهید فلاحتی پلاک 200

اکبر مطلبی زاده 
مهندس شیمی - کارشناس ارشد مواد شدیدالانفجار
G9344200 - شماره گذرنامه

جلال امامی قره حاجلو
مسئول کنترل کیفیت مواد شدیدالانفجار
2161567098 - شماره ملی

منصور عسکری
مدیر و کارشناس ارشد
0045493391 - شماره ملی

سعید برجی 
مدیر و کارشناس مکانیک
1816934984 - شماره ملی

عارف بالی لاشک
مدیر ارشد در زمینه برق و آزمایشات
K30801298 - شماره گذرنامه

روح الله قادری برمی
مدیر در زمینه پرتوی
G10503014 - شماره گذرنامه

رضا ابراهیمی
مشاور کارشناس در تست های انفجاری
0056137559 - شماره ملی

کامران دانشجو
مدیر ارشد
4579217268 - شماره ملی

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.