پروژه ها

 سایت تهران جدید
 
 در سالهای اخیر چند مقاله منتشر نمودیم که در آنها سایتهای هسته ای مخفی از دوران آماد که سازمان سپند اصرار داشت آنها را حفظ کند را افشاء نمودیم. این امر  باعث آبروریزی سیاسی دولت ایران و  ایجاد فشار بین المللی بر علیه آن شد (کارگاه مترولوژی شهید محلاتی و تاسیسات توسعه سانتریفوژ در کرج). امروز یک سایت محرمانه دیگری را برایتان افشاء خواهیم کرد که ایران آنرا از جهان پنهان کرده است: محل احداث طرح آماد " سایت تهران جدید "
 در آرشیو هسته ای که در سال 2018 از ایران به سرقت رفت، "سایت تهران جدید" به عنوان یک تاسیسات صنعتی مخفی برای تبدیل اورانیوم توصیف شده بود که قرار بود ترکیب اورانیوم UF6 را برای تاسیسات غنی سازی فردو (پروژه الغدیر) که هدف آن غنی سازی اورانیوم به سطح نظامی بود، تامین کند. "سایت تهران جدید" یک مرحله صنعتی بود که قرار بود پس از مراحل تحقیق و توسعه و پایلوتی که در "سایت تهران" (واقع در منطقه ورامین) که آژانس در ماه سپتامبر 2020  از آن نمونه برداری کرده بود، انجام شد، تحقق پذیرد. سایت جدید قرار بود UF6 را به مقداری که برای تحقق اهداف برنامه آماد کافی باشد - تولید 5 عدد سرجنگی هسته ای با توان 10 کیلو تن - تولید کند.
 
 
 
نمودار "سایت تهران جدید" - شامل 3 محدوده برای تولید F2، تولید UF4 و تولید UF6 

 
طبق اطلاعات آرشیو، مشخص است که "سایت تهران جدید" احداث یافته و راه اندازی شده است و به همین دلیل، این سایت به احتمال بسیار زیاد آلوده به مواد هسته ای میباشد. باری، ما موفق شدیم مکان "سایت تهران جدید" را در موقعیت مکانی علامت گذاری شده بر روی تصاویر ماهواره ای و در نقشه زیر شناسایی کنیم:

 
 
 
"سایت تهران جدید"
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
موقعیت مکانی "سایت تهران جدید" در منطقه
 
برای اثبات این ارزیابی که این سایت آلوده میباشد، تاریخچه آن را بررسی کردیم. ما کشف کردیم که در این سایت در طول سالهای بعد از آماد، فعالیتهای پنهانکاری و پاکسازی شدیدی انجام گرفته است تا آثار فعالیت انجام شده در این برنامه لاپوشانی شود. این تلاشها شامل تخریب برخی از سازه های سایت و احداث سازه های جدید بجای آنها بوده است. این شیوه شباهت زیادی به شیوه ای که ایران برای پنهان سازی فعالیت سایتهای لویزان، پارچین و مریوان استفاده کرده است، دارد.
بنابراین، بدیهی است که در "سایت تهران جدید" عملیاتی پنهانی با مواد هسته ای انجام شده است که سایت را آلوده نموده اند. در صورتی که این ادراک را به اطلاعات مربوط به هدف این سایت ربط دهیم، میتوان مشخص نمود که این سایت عملا برای تبدیل اورانیوم مورد استفاده قرار گرفته است و پس از طرح آماد، ایران تلاش زیادی برای امحای کلیه شواهد این فعالیت مبذول داشته است .
افشای «سایت تهران جدید» افشاگری دیگری در سلسله افشاگری های سایتهای هسته ای مخفی است که ایران در طول سالیان دراز آنها را پنهان نموده بود. این افشاگری، آژانس بین المللی انرژی اتمی را موظف میسازد که از ایران در مورد این سایت، هدف و فعالیت صورت گرفته در آن توضیح خواسته و حتی از آن یک بازدید دسترسی تکمیلی برای کسب اطمینان از عدم استفاده از این سایت برای ذخیره مواد هسته ای اظهار نشده و یا عدم انجام فعالیتهای هسته ای مخفی، برگزار کند.

 
 
 


 
 
 
 
 
 که دیگر نباید کسی بمیرد تا ریاست سپند عوض شود
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
رضا مظفری نیا
 
حتی یکسال از ریاست مهدی فرحی در سپند هم نگذشته که رضا مظفری نیا جایگزین وی شده است.
چرا به این زودی؟ فخری زاده حدودا ده سال این سمت را داشت و پیش از آن نیز ده سال رئیس چارچوبهای سازمانی قبلی سپند بوده است، منجمله برنامه آماد که هدف آن توسعه سلاح هسته ای بود.
 مهدی فرحی با آغوش باز پذیرفته نشد و با عدم همکاری از سوی سازمان مواجه شد.
تصور میشود که انتخاب مظفری نیا  از بیرون از سازمان ، تلاش خستگی ناپذیری برای تغییر ماهیت سازمان است.
این منطقی تر است که مظفری نیا سعی کند فساد زدائی ازسازمان کند و بی سامانی سازمان رابه پایان برساند. با این حال که فرخی حتی از لحاظ مقام از مظفری نیا ارشد تر و حرفه ای تر محسوب میشود.
این سوال پیش میاید - آیا در داخل خود سازمان مدیران خوب به اندازه کافی وجود ندارند که بتوانند در راس آن باشند؟ 

این کتاب جدید مجدداً ثابت میکند که ایران درس عبرت نمیگیرد!

 
دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل (ISIS) اخیراً کتاب جدیدی با نام "Iran's Perilous Pursuit of Nuclear Weapons" ("تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح اتمی" ) منتشر کرده است. این کتاب با شرح مفصل سلسله مراتب توسعه سلاح اتمی از سال 90 تحت یک نهاد پوششی موسوم به PHRC و برنامه آماد که اوج تلاش ایران برای توسعه سلاح اتمی بوده، تا پیشبرد این فعالیتها که تا امروز تحت سازمان سپند و با هدف پر کردن شکافهای تکنولوژیکی کشف شده در آماد ادامه یافته است، به توصیف مؤلفه های برنامه ایران جهت توسعه سلاح اتمی می پردازد.
در این کتاب یک بخش مجزا به سازمان سپند اختصاص داده شده است که شامل تعریف اهداف این سازمان، دخیل بودن آن در مذاکرات توافق هسته ای، وصف ویژگیهای افراد برجسته آن، همکاری با دانشگاههای ایران ، فعالیتهایی که در سایت تورقوزآباد به انجام رسانده است و همچنین ترور فخری زاده، رئیس اساطیری سازمان میباشد.
انتشار کتاب آلبرایت موجب نگرانی شدید مقامات هسته ای نظامی در ایران شده است، زیرا جنبه دیگری از فعالیتهای آنها را افشا می‌کند و از این طریق به اشخاصی که هنوز باور ندارند و نیاز به شواهد دیگری دارند، ثابت می کند که هدف صنایع هسته ای ایران توسعه سلاح اتمی است.
این کتاب آنچه ما سالهاست میدانیم را نمایان می کند: ایران طی سی سال اخیر مبالغ کلانی را صرف فعالیتهای بیثمر در جهت توسعه سلاح هسته ای کرده است که به هیچ عنوان نه تنها پاسخگوی نگرانیهای امنیتی ایران نیست (همانطور که حتی رهبر معظم ایران خامنه ای نیز به این موضوع اقرار کرده است) بلکه بالعکس باعث وارد آمدن خسارتهای عظیمی به اقتصاد ایران و به جایگاه سیاسی آن در بین کشورهای دیگر جهان و همچنین دستاویزی شده است در دست دشمنان ایران برای حملات بیوقفه و ضربات پی در پی به امنیت ایران. اثبات این موضوع سلسله خرابکاریهای اخیر در تاسیسات هسته ای است که آسیبهای سنگینی به بار آورد. با این وجود ایران عبرت نمیگیرد و ادامه حیات سازمان سپند اثباتی بر این موضوع است.
همه دنیا میدانند و این کتاب نیز یک بار دیگر این را ثابت می‌کند که هدف سازمان سپند تامین پایه و اساس توسعه سلاح هسته ای ایران است. تقریبا همه کارشناسان مهم طرح آماد در این سازمان مشغول به کار هستند و همچنان پروژه هایی برای اشتغال این افراد و حفظ سطح آمادگی بالای آنها برای تجدید برنامه سلاح اتمی در این سازمان به پیش برده می شود.
عکس العملی که از ملت ایران انتظار می رود باید چنین باشد:
کافیست، ما دیگر از هدر دادن پولهای مالیات که متعلق به ماست، برای کارهای بیهوده و مضر که به اقتصاد ما و آینده فرزندانمان صدمه میزند و امنیت ما را در معرض خطر قرار می دهد واقعا خسته شده ایم.
اینها تصاویری است از داخل این کتاب که اثباتی است برای اشخاصی که هنوز نیاز به شواهدی دارند. این تصاویر نشاندهنده این است که رژیم ایران در تلاش برای توسعه مخفیانه سلاح اتمی بوده و انکار این موضوع از سوی رژیم فقط این شک و تردید را بالا می برد که هیچگاه از قصد خود منصرف نشده است.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دستگاه مونتاژ جنگ افزار هسته ای آماد
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوربین با سرعت بالا برای دیاگنوستیک تستهای توسعه سلاحهای اتمی در سایت سنجریون
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیستم Flash X-Ray برای دیاگنوستیک تستهای توسعه سلاحهای اتمی در سایت پارچین
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم که در آماد توسعه یافته است
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نیمکره‌های فلزی تولید شده در آماد در چارچوب توسعه سلاحهای اتمی
 
 
 

 
 
 
کارکنان سپند از رئیس جدیدشان فرحی مایوس هستند و پشت سر او فعالیت میکنند 


اکنون که سه ماه از دوره تصدی مهدی فرحی به عنوان رئیس سپند میگذرد، به نظر میرسد که پس از ضربه ای که سپند با فوت رئیس فراموش ناپذیرش فخری زاده متحمل شد، فرحی برای تثبیت سازمان و برگرداندن آن به وضعیت قبلی با مشکل چشمگیری رو برو است.
 
 بر خلاف فخری زاده که از استعداد مدیریتی و گیرائی فوق العاده ای برخوردار بود و به همین خاطر در سپند و بیرون از ان مورد ستایش و قدردانی همگان قرار میگرفت، چهره خاکستری مهدی فرحی هیچ ربطی به بافت پیچیده سازمان با انواع افرادش و مجموعه پروژه هایی که به پیش میبرد ندارد.  با وجود تجربه زیادی که فرحی در زمینه مدیریت دارد، اینطور که معلوم است تجربه در مدیریت سازمانهای بزرگ نظامی به او در مدیریت یک سازمان پویا و پیچیده مانند سپند کمکی نمیکند.
 
 علاوه بر این، کاراکتر نظامی سختگیرانه او در بین کارکنان سپند که به یک مدیر سازشکار با گوش شنوا عادت کرده بودند، همواره با ریشخند همراه است. این خصوصیت فرحی همراه با عدم درک زمینه های کاری محوری سازمان و عدم علاقه او به انها، احساس تحقیر مسئولین سازمان و دانشمندان برجسته آنرا نسبت به او افزایش میدهد. اینطور که به نظر میرسد بعضی از آنها حتی پشت سر او فعالیت میکنند و  کارهای پروژه ای حساس را  از او پنهان میکنند که مبادا سعی کند جلوی آنها را بگیرد.
 
 در ضمن، افراد سپند خوب بیاد دارند که فرحی را از بیرون سازمان اورده اند و او را به یک سری مسئولین مجرب از داخل سازمان ترجیح داده اند و این امر باعث اشفتگی در زیر سطح میشود. اینکه فرحی قصد دارد  فساد در داخل سپند که در دوران فخری زاده به یک امر طبیعی تبدیل شده بود را از ریشه بکند،  اینطور به نظر میاید این امر به مسئولین سازمان مربوط میشود که حالا مجبورند تلاش کنند که فعالیت هایی که در دوران فخری زاده موجه بود را پنهان و کمرنگ کنند.فخری زاده مرد، اما آرمان سلاح هسته ای همچنان زنده است.
 
مرگ فخری زاده ضربه سختی به سازمان سپند و بخصوص به برنامه های ایران برای توسعه سلاح هسته ای وارد کرده است.
فخری زاده مسئولیت حفظ دستاوردهای طرح عماد و ارتقائ توانمندی هایی که در تکمیل آن کسر بود را بر عهده داشت، تا هر وقت رهبر انقلاب تصمیم بگیرد، ایران آماده دستور تجدید برنامه سلاح هسته ای باشد.
 
مرگ فخری زاده، در میان کارکنان سپند احساس ترس و هراس بوجود آورد، آنها از خودشان میپرسند: نفر بعدی کیست؟ آن‌ها میدانند که اگر علیرغم حفاظت شدید از فخری زاده دست دشمن به او رسیده است، دشمن قادر است به هر کسی که بخواهد برسد.
 
سازمان در دوره بعد از فخری زاده چگونه خواهد بود؟ برای همه واضح است که فخری زاده پایه اصلی سازمان در همه زمینه ها بوده است. به نظر نمیرسد تا کنون جایگزین مناسبی برای او پیدا شده باشد و بدیهی است که هر کسی که به سمت رئیس سپند انتخاب شود به پای او نخواهد رسید.
 
با این وجود و با وجود ضربه سختی که به سازمان وارد شده ، ما باید در نظر بگیریم که ایران چشم انداز توسعه سلاح هسته ای را کنار نخواهد گذاشت.
مسئولین نظام اظهار داشته اند که میراث فخری زاده را به عنوان کسی که در زمینه تحقیقات علمی به نفع بشریت فعالیت میکرده ، ادامه خواهند داد، با وجود اینکه حقیقت مثل روز روشن است. فخری زاده در عمل به پیش‌برد توانمندی های فناوری توسعه سلاح هسته ای می پرداخت و تمامی اقدامات وی برای پیش برد این هدف بود.
 
ما همچنان پیگیر تحولات خواهیم بود و به افشای تلاش های ایران برای پیش‌برد قابلیت توسعه سلاح هسته ای، افراد، زیر ساختها و سایتهای دخیل در آن ادامه خواهیم داد.

سپند باز هم به دلیل وجود دیگر سایتهای مضنون هسته ای، جمهوری اسلامی را درگیر مشکلات میکند


 آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد بطور اساسی و عمیق راجع به وجود مواد هسته ای اظهار نشده در ایران بررسی انجام داده و درخواست کند که به هر سایتی که نسبت به آن مظنونیت وجود دارد مراجعه کند. در این راستا این آژانس در حال تلاش برای گسترش تحقیقات در مورد سایتهای هسته ای دیگر در ایران که تا کنون فاش نشده اند نیز میباشد.
 ذیلا به چند سایت که برای ادامه تحقیق در نظر گرفته شده و برای اولین بار در این سایت افشا شده اند، اشاره میشود:
 
 
• سایت مترولوژی شهید محلاتی - آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات زیادی در مورد این سایت منجمله موقعیت مکانی آن در دست دارد. در صورت بازدید آژانس از این سایت، یافتن آثار اورانیوم کاملا متصور است.
 
•  تاسیسات توسعه سانتریفیوژ در کرج، محل فعالیت اعضای طرح آماد برای توسعه سانتریفیوژهای گازی. این سانتریفیوژها قرار بود در سایت فوردو استقرار یابند. در تاسیسات کرج نیز به احتمال قوی آثار مواد هسته ای وجود دارد.
 
 
این سایت ها به جمع دیگر سایتهای افشا شده، منجمله سایت طورقوزآباد، سایت تبدیل اورانیم پروژه آماد و سایت مریوان، میپیوندند.
در حال حاضر آژانس انرژی اتمی میتواند وجود مواد هسته ای اعلام نشده را در چند سایت که جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته ای و فعالیتهای پنهانی از آنها استفاده کرده است، ثابت کند.
مدیر عامل آژانس بین المللی انرژی اتمی ،آقای گروسی، در مصاحبه ای که اخیرا انجام داده اظهار داشته است که مصمم است اختیارات و صلاحیت آژانس برای تحقیق و بررسی کامل اطلاعاتی که در اختیار دارد را تحقق بخشد.
اکنون باید منتظر شد و دید که چه سایت های دیگری به لیست سایت های مشکوک سپند که همچنان جمهوری اسلامی را در بازجویی ها و تحریم های جدی درگیر میکنند، اضافه خواهند شد.

شهید محلاتی -  افشای یک سایت هسته ای دیگر سپنداکنون می توان کارگاه شهید محلاتی را نیز به فهرست طولانی سایت های غنی سازی و ساخت تسلیحات هسته ای که ما در گذشته در این سایت افشا کردیم، اضافه کرد.اين کارگاه که در نزدیکی تهران قرار دارد به منظور انجام تحقيق و توسعه در زمینه متالورژي پیرامون ساخت تسلیحات هسته اي در چارچوب برنامه آماد تاسيس شده است.35.72494N 51.61602E


(https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Shahid_Mahallati_April_10_2020_final.pdf)

فاش شده است، این کارگاه به عنوان یک کارخانه پایلوت با هدف توسعه و تولید قطعات اورانیوم با میزان غنی سازی نظامی برای سلاح های هسته ای تاسیس شده است.این سایت با وجود اینکه در اصل به عنوان یک سایت پایلوت برنامه ریزی شده است، قابلیت تولید اولین هسته های اورانیوم با میزان غنی سازی نظامی را نیز داشته است. این به معنای توسعه یک توانایی راهبردی است که موجب ایجاد دغدغه و تضعیف نظم جهانی میشود.تصاویر این سایت که حاوی تاسیسات پیچیده ریخته گری، شکل دهی و کنترل کیفیت اورانیوم فلزی بود را میتوان اینجا تماشا کرد.این سایت گواهی دیگری از این است که ایران به جای صرف هزینه برای رفاه و عمران مردم ایران، بودجه اش را صرف برنامه های بیهوده و بیجا میکند.از قرار معلوم برای کشف آنچه سپند در سایت شهید محلاتی پنهان میکند، باید حتما از این سایت مخفی بازدید به عمل آورد و از فعالیت هایی که در حال حاضر در آنجا انجام می گیرد سر درآورد.  

سايت مخفی جدید سپند 


خبر اختصاصی SUSPNDED: یک سایت مخفی دیگر متعلق به سپند آشکار میشود
در مجاورت شهر ورامین در جنوب تهران (در مختصات 51.6719588 E / 35.3010232 N)  یک سایت هسته ای مخفی مربوط به سازمان سپند واقع شده است.این مکان که از بیرون به صورت یک مزرعه کشاورزی معمولی به نظر می رسد، در واقع یک سوله بسیاربزرگ و حفاظت شده است که از سوی سپند جهت فعالیتهای محرمانه، ممنوع و خطرناکی مورد استفاده قرار گرفته است.
ظاهر عادی و معمولی این سایت و انتخاب محل آن در مکانی نسبتا دور از مردم عادی بیانگر محرمانگی سایت و حساسیت فعالیتهایی است که در آن انجام میگیرد.
این روز نزدیک است که جوامع بین المللی ازاین سایت بازدید کنند و همه آنچه عوامل سپند در آنجا پنهان کرده اند را برملا کنند.

پنهانکاری جواب نخواهد داد و مانند افشاگری های قبل مردم ایران به این موضوع پی خواهند برد که سپند امنیت ملت ایران را به خطر می اندازد.

اولین افشاگری: یک سایت هسته ای مخفی دیگر در ایران!

با یک مرکز تجاری جدید در کرج آشنا شوید که در ظاهر یک مرکز تجاری فعال و مدرن است،
اما حقيقت تلخ این است که در مجاورت یک سايت هسته اي مخفی که متعلق به پروژه "اماد" می باشد ساخته شده است.
سخن از سایتی در میان است که برای توسعه سلاح اتمی ایران از طریق غنی سازی اورانیوم در سانتریفیوژها مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار اینجا توسط ما افشاء می شود!
آیا انبوه شهروندان عادی که به این مرکز خرید میروند از این موضوع اطلاع دارند که در کنار یک سایت هسته ای رفت و آمد می کنند؟ ایا انها نسبت به خطر تشعشعی که در محل وجود دارد اگاه هستند؟
آیا این احتمال وجود دارد که سایت های دیگری نیز هست که ایران آنها را از دید جهانیان پنهان میکند؟
در آینده کشف خواهیم کرد.

دانشگاه امام حسين و ارتباط با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی

بدینوسیله برای اولین با شواهدی مبنی بر رابطه دراز مدت بین دانشگاه امام حسین و سپند را به عرضتان می رسانیم.
مدرکی که در اینجا به شما ارائه میکنیم، نشانگر همکاری بین گروه پژوهشی فیزیک پژوهشکده علوم پایه در این دانشگاه و سپند، بهدف انجام محاسبات تسلیحاتی است. در چارچوب این همکاری، دانش و تجربیات اندوخته شده  در زمینه توسعه محاسبات نوترونیک راکتورهای ای مورد استفاده قرار میگیرد. 
همانطور که در این سند دیده میشود، همکاری تنگاتنگ این گروه با سپند توسط دو شخص انجام میگیرد. محسن شایسته، رئیس گروه فیزیک دانشگاه امام حسین از یک سو، و فریدون عباسی دوانی، عضو ارشد طرح آماد (طرح توسعه سلاح هسته ای جمهوری اسلام) از سوی دیگر. امضای فریدون عباسی دوانی را در پایین این سند مشاهده میکنید. 
آیا یک موسسه آموزش عالی که وظیفه آن تعلیم جوانان ایران برای ایجاد آینده ای بهتر برای این کشور می باشد باید برای چنین اهدافی مورد استفاده قرار گیرد. 

دانشمندان هسته ای دانشگاه در حال حاضر به چه کاری مشغولند؟  طاهره اثباتی، میثم فلاحتی و رضا بذل دوست اعضای گروه شهید فخار مقدم هستند که قبلا به عنوان بخشی از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به شما معرفی شده اند.
امروز قصد داریم مکانی را افشا کنیم که این افراد هر روز صبح برای پیاده کردن استراتژی مرگبار رژیم ایران به آنجا رفت و آمد دارند.  این استراتژی البته رو به فروپاشی است، ولی حین این فروپاشی، مردم بی گناه در کوچه و خیابان هم باید متحمل فشار های شدید شوند.

مختصات: Lat 35.77966N Long 51.48725E


پروژه شهيد بروجردی
عکس و جزییات نادر از پروژه 3/14 که در چارچوب برنامه آماد برای تولید هسته های اورانیم غنی شده جهت سلاح هسته ای رژیم ایران فعال شده بود. 
پیمانکار مجری طرح, قرارگاه سازندگی و فرماندهی مهندسی نیروی هوایی سپاه، در خدمت برنامه هسته ای رژیم ایران است.  در ماه ژانویه 2002 محل ایجاد تونل برای توليد هسته سلاح انتخاب شد. 

 در ماه آوریل 2002 عملیات حفاری طرح آغاز شد.

طرح آماد پس از کار بسیار فشرده برای ایجاد یک گودال بزرگ در زمین ، یک چاه خیلی بزرگتری در اقتصاد ایران ایجاد کرد.

ما می دانيم که طرح آماد با شکست مواجه شده است. آيا بهتر نبود که وقت نيروهای مستعد و اين منابع عظيم را برای آبادی کشور و رفاه مردم صرف میکردند?


آیا شما کارمندانی که در طول سالها فعالیت این پروژه، در آن شرکت داشته اند را میشناسید? جهت ادامه مبارزه با فعالیت های نامشروع سپند، مشخصاتشان را برای ما ارسال کنید.

پیرو افشاگری های قبلی
تجهیزات و ماشینهای تولید مواد منفجره، دتوناتورها و فلزهای مخصوص مورد استفاده جمهوری اسلامی در چارچوب تلاش برای تولید سلاح هسته ای را مشاهده میکنید. برخی از ما خیلی خوب میدانیم که از آن زمان این تجهیزات کجا هستند... 
افشاگری – پروژه های محرمانه سپند
در ذیل می توانید عکس تعدادی از کارکنان سری سپند را مشاهده کنید که در طراحی و ساخت سایت زیرزمینی آزمایشات هسته ای در ایران فعالیت دارند.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.